Hva koster rørlegger?

Det er vanskelig å gi en nøyaktig hva det koster å engasjere en rørlegger. Prisen for å få utført rørleggerarbeid vil variere utfra hvilket oppdrag du ønsker at rørleggeren skal utføre. Når du engasjerer en rørlegger kan du ofte velge om arbeidet skal utføres basert på timer med tillegg for medgåtte materialer eller om arbeidet skal utføres som fastpris arbeid. Prisene på denne siden tar utgangspunkt i estimerte timespriser for 2022.

Hvor mye koster arbeidet?

Nedre pris

Kr 1.200,-

Snittpris

Kr 1.395,-

Øvre pris

Kr 1.600,-

Rørleggerarbeid på timer

Når det gjelder priser for å engasjere en rørlegger er det mange variabler som kan påvirke prisen. Normalt fakturerer  rørleggere en sum for servicebil eller oppmøte som kan ligge på mellom 600,- til 1.200,- i tillegg til dette kommer timelisten for timene rørleggeren tilbringer hos deg, gjennomsnittlig pris på arbeid utført på timer ligger på ca 1.395,- i Oslo, Asker og Bærum. De aller fleste rørleggere har også en minstepris for serviceoppdrag når oppdragene blir for små til at det er fornuftig å utføre dette på timer, minsteprisen vil ligge på mellom 3.000,- og 3.500,- per oppdrag. Har du akutt behov for en rørlegger slik at rørleggeren er avhengig av å rykke ut på kveldstid, helligdager o.l vil prisen øke betydelig. Utrykning inkludert 1 times arbeid vil på dagtid koste 4.375,- har du behov for utrykning på kveldstid stiger denne prisen til 7.500,- for utrykning inkludert 1 times arbeid. Timesats på kveldstid mellom 16:00 og 20:00 ligger ca 50% over normale timepriser, mens timelisten for kveld etter klokken 20:00 og i helger ligger ca. 100% over normale timesatser. Så tenk gjennom om du har et akutt behov eller om det kan vente til neste virkedag, da kan det være mye penger å spare. Det kan også være lurt å engasere en rørlegger på fastpris om oppdraget ditt tilater dette.

Motta uforpliktende tilbud!

Benytt kontaktskjemaet for å motta et uforpliktende tilbud på rørleggerarbeidet. Klikk på knappen over og fyll inn skjema med detaljer om arbeidet som skal utføre. Husk å skriv inn kontaktinformasjon slik at du er enkel å nå om det skulle være informasjon bedriften trenger for å kunne gi deg tilbud.

Gode grunner til å velge oss.

Tett oppfølging fra befaring og tilbud til oppstart og gjennomføring.

– Høy fagmessig kvalitet.
– 10 års garanti på tett bad.
– Leverer til avtalt tid og pris.
– Kommunikasjon gjennom hele prosessen.
– Konkurransedyktige priser.
– Lokal tilstedeværelse.
– En fast kontaktperson.

Mer informasjon om DinRørpartner AS

Tilbakemeldinger fra våre kunder

Vi bestreber oss alltid på å levere et så godt produkt som mulig! Vi vet at kvalitet, kommunikasjon og tett oppfølging er helt avgjørende for våre kunder.

Tilbakemeldinger fra våre kunder

Trenger du hjelp til å utbedre tette rør eller avløp? Kontakt oss for uforpliktende tilbud – Kvalitet til avtalt tid og pris!